Tamara Manasijević, dipl. pravnica, rojena leta 1986 v Reki, Hrvaška

Odvetniška pripravnica Tamara Manasijević je rojena 1. februarja 1986. Pravno fakulteto je končala 12. junija v Reki. 26. februarja 2010 se je vpisala v Hrvaško odvetniško zbornico kot odvetniški pripravnik. Leta 2012 je bila od Okrožnega sodišča v Reki imenovana za stalnega sodnega tolmača za angleški jezik.

Izobraževanje:

  • Diplomirana pravnica, Univerza v Reki, 2009

Jeziki:

  • Angleški jezik
  • Nemški jezik
  • Hrvaški jezik (materni jezik)

Strokovna področja:

  • Civilno pravo
  • Izvršilno pravo
  • Pogodbeno pravo
  • Upravno pravo

Članstvo: