Tanja Milić, dipl. pravnica, rojena leta 1986 v Reki, Hrvaška

Odvetniška pripravnica Tanja Milić je rojena 30. marca 1986. 1. junija 2011 je končala Pravno fakulteto v Reki. Kot odvetniška pripravnica se je 18. oktobra 2011 vpisala v Hrvaško odvetniško zbornico.

Izobraževanje:

 • diplomirana pravnica, Univerza v Reki, 2011

Jeziki:

 • Angleški jezik
 • Nemški jezik
 • Francoski jezik (osnovno znanje)
 • Hrvaški jezik (materin jezik)

Strokovna področja:

 • Delovno pravo
 • Evropsko pravo

Članstva:

 • Hrvaška odvetniška zbornica (2011 -)
 • ELSA Reka – Evropsko združenje študentov prava (2006 -)
 • Gong (2007 -)
 • Hrvaško avstrijsko društvo Reka (2008 -)
 • Študentski pevski zbor Pravne fakultete Univerze v Reki (2008 – 2010)
 • Reška univerzitetna športna zveza (2007 – 2011)